SMRP
wersja polskaenglish version
pokazujemy rzeczywisty koszt depozytów
Strona głównaO SMRPPublikacjeWiadomościMedia o SMRPZespółKontakt
Zaloguj się
O SMRP
O SMRP
System Monitoringu Rynku Pieniężnego (SMRP), prowadzony przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), gromadzi dane na temat cen depozytów negocjowanych przyjmowanych przez banki komercyjne działające w Polsce. Celem przedsięwzięcia jest podawanie uczestnikom rynku finansowego rzeczywistego oprocentowania depozytów.

SMRP został uruchomiony 22 października 2012 roku z inicjatywy 12 banków, które przyłączyły się do pomysłu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, aby stworzyć statystykę cen opartą o dane transakcyjne depozytów negocjowanych. Tym samym powstał System, który stanowi unikalne źródło na temat rzeczywistego kosztu finansowania banków.

Dane na temat cen i wolumenów przetwarzane w systemie są udostępniane Uczestnikom SMRP (banki komercyjne, które przystąpiły do SMRP) jak również Podmiotom Uprawnionym (UKNF, NBP).

Z Systemu korzysta w chwili obecnej 20 banków reprezentujących ponad 90% sumy bilansowej polskiego systemu bankowego. System umożliwia korzystanie ze zgromadzonych danych w sposób bezpośredni: dane dzienne, statystyki, szeregi czasowe etc. Ponadto regularnie przygotowywane są opracowania danych SMRP wraz z opisem zjawisk istotnych dla sektora bankowego obserwowanych na rynku depozytowym.

Codziennie, Uczestnicy SMRP przesyłają dane na temat depozytów negocjowanych zawartych w poprzednim dniu roboczym. Zestaw danych dla pojedynczej transakcji zawiera informacje o dacie przyjęcia środków, dacie spłaty środków, oprocentowaniu, kwocie oraz segmencie, do którego należy klient. Dane identyfikujące klienta (nazwa klienta, NIP, REGON etc) nie są gromadzone. Dane przetwarzane są w taki sposób, aby zapewnić bankom – Uczestnikom SMRP anonimowość.

Na podstawie zgromadzonych danych obliczane są dla poszczególnych segmentów klientowskich krzywe rentowności. Dodatkowo, Uczestnicy mają możliwość badania dystrybuanty depozytów w danym dniu roboczym, w tym analizę danych statystycznych rozkładu.

SMRP dostarcza unikalnych informacji na temat kształtowania się rzeczywistych krańcowych kosztów finansowania sektora bankowego oraz umożliwia porównanie tych kosztów z krzywą stawek referencyjnych WIBOR, transakcji OIS lub z oprocentowaniem innych instrumentów finansowych.

Wartością statystyk SMRP jest źródło informacji cenowej opartej o dane transakcyjne pochodzące od instytucji finansowych o różnym stopniu płynności i różnej polityce zarządzania pasywami. W efekcie otrzymujemy uśrednioną wolumenami stawki o znanym rozkładzie, co umożliwia badanie siły i kierunku procesów transmisyjnych na złotowym rynku depozytowym, elastyczność cenową klientów jak również zmieniającą się preferencję płynności.

Przetwarzanie danych w Systemie podlega zarówno weryfikacji jakościowej, jak również jest dokonywane zgodnie z normą ISO 27001.
Organizator systemu:Uczestnicy systemu: