SMRP
wersja polskaenglish version
pokazujemy rzeczywisty koszt depozytów
Strona głównaO SMRPPublikacjeWiadomościMedia o SMRPZespółKontakt
Zaloguj się
Zespół
Piotr Górski
Piotr Górski

Absolwent Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia podyplomowe „Międzynarodowe rynki finansowe – Europejski Certyfikat Bankowca EFCB” organizowane przez Gdańską Akademię Bankową (2009) oraz Międzywydziałowe Studia Podyplomowe: „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej)” prowadzone przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim (2011).

Od 2010 roku jest pracownikiem IBnGR w Obszarze Badawczym „Bankowość i Rynki Finansowe”.

Od 2012 roku jest członkiem zespołu zajmującego się organizacją i prowadzeniem Systemu Monitoringu Rynku Pieniężnego, jest m.in. współtwórcą analiz i raportów okresowych SMRP.

Kontakt:tel:  +48 58 524 49 39
 e-mail:  piotr.gorski@ibngr.pl
Monika Liszewska
Monika Liszewska

Absolwentka Finansów Międzynarodowych i Bankowości na Wydziale Ekonomicznym oraz Ekonomiki Przedsiębiorstw
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie styczeń-czerwiec 2005 studiowała w ramach programu wymiany międzynarodowej Sokrates na uczelni Inholland Hogeschool w Holandii. W czerwcu 2007 roku zdała pierwszy poziom egzaminu na certyfikat z zakresu zarządzania inwestycjami - Chartered Financial Analyst.

Od 2007 roku jest pracownikiem IBnGR w Obszarze Badawczym „Bankowość i Rynki Finansowe”.

Od 2014 roku jest członkiem zespołu zajmującego się organizacją i prowadzeniem Systemu Monitoringu Rynku Pieniężnego,
w ramach którego jest m.in. współautorką analiz i raportów okresowych SMRP.

Kontakt:tel:  +48 58 524 49 43
 e-mail:  monika.liszewska@ibngr.pl
dr Piotr Mielus
dr Piotr Mielus

Doktor nauk ekonomicznych, studiował bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz finanse międzynarodowe w Staffordshire University. Od 1999 r. pracownik naukowy SGH, najpierw jako asystent w Katedrze Skarbowości, następnie jako adiunkt
w Katedrze Rynków i Instytucji Finansowych oraz Katedrze Ekonomii Ilościowej.

Współtwórca polskiego rynku instrumentów pochodnych. Aktywny na rynku finansowym od 1996 roku – w Polskim Banku Rozwoju jako analityk rynku, dealer walutowy i autor pierwszej złotowej transakcji opcyjnej zawartej na rynku międzybankowym, następnie w BRE Banku, wpierw jako animator rynku opcji walutowych a później jako wicedyrektor Departamentu Rynków Finansowych. W latach 2001-2008 w Banku BPH jako zarządzający portfelem handlowym na rynku nieregulowanym i w końcu jako dyrektor Obszaru Rynków i Instytucji Finansowych. Współautor sukcesów Banku BPH na rynku hurtowym (m.in. zdobycie I miejsca w konkursie na Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych) oraz detalicznym (dominująca pozycja w obrotach na rynku strukturyzowanych produktów inwestycyjnych). W latach 2009-2012 dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych w PKO Banku Polskim oraz doradca Prezesa Zarządu prowadzący projekty wdrożeniowe w zakresie produktów skarbowych.

Od 2012 r. współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy organizacji i prowadzeniu Systemu Monitoringu Rynku Pieniężnego.

Kontakt:tel:  +48 22 544 20 15
 e-mail:  piotr.mielus@ibngr.pl
Tomasz Mironczuk
Tomasz Mironczuk

Jest związany z bankowością od samego początku swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w 1994 roku w Polskim Banku Rozwoju. Zarządzał obszarami skarbcowymi w BRE Banku jak również Banku BPH. Był członkiem zarządu PKO Banku Polskiego. Pełnił funkcje prezesa zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Polskiej Spółdzielczości.

Głównym obszarem specjalizacji zawodowej Tomasza Mironczuka jest zarządzanie płynnością i ryzykiem stopy procentowej.
W toku kariery zawodowej był współtwórca umowy ramowej używanej obecnie na polskim rynku instrumentów pochodnych jak również umowy dotyczącej transakcji REPO. Jego obszary aktywności zawodowej dotyczyły również sekurytyzacji aktywów, kreowania i zarządzania portfelami instrumentów pochodnych. Od 2010 roku współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarka Rynkową.

Wspólnie z prof. Leszkiem Pawłowiczem jest inicjatorem stworzenia SMRP.

Jest absolwentem Central European University w Pradze.

Kontakt:tel:  +48 22 544 20 00
 e-mail:  tomasz.mironczuk@ibngr.pl
prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz
prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz

Wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej – wydzielonej organizacyjnie i finansowo części IBnGR (www.gab.com.pl). Kierownik Katedry Bankowości w Uniwersytecie Gdańskim.

Wspólnie z Tomaszem Mironczukiem jest inicjatorem stworzenia SMRP.

Od listopada 2011 jest członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Głównymi obszarami zainteresowań zawodowych Leszka Pawłowicza są stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego oraz zarządzanie wartością przedsiębiorstw. W swojej aktywności zawodowej łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym. Europejski Kongres Finansowy, którego jest inicjatorem i koordynatorem, identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się przed współczesną gospodarką oraz przedstawia praktycystyczne i konstruktywne propozycje ich rozwiązania.dr Marta Penczar
dr Marta Penczar

Absolwentka Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Bankowości Inwestycyjnej Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiej Akademii Bankowej. Od 1998 roku związana z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym obecnie pełni funkcję Dyrektora obszaru badawczego "Bankowość i rynki finansowe". Od 2011 roku Adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Autorka i współautorka licznych publikacji o charakterze naukowym i publicystycznym oraz projektów badawczych z zakresu bankowości.

Od 2014 roku jest członkiem zespołu zajmującego się organizacją i prowadzeniem Systemu Monitoringu Rynku Pieniężnego.

Kontakt:tel:  +48 58 524 49 58
 e-mail:  marta.penczar@ibngr.pl
Mirosław Wilkołek
Mirosław Wilkołek

Ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie w 1986r. Posiada dyplom EMBA Dominican University w Illinois.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując przez ponad 20 lat w kilku bankach i obszarach, w tym w obszarze skarbu, planowania i budżetowania, planowania strategicznego, zarządzania ryzykiem i kapitałem banku, systemu pomiaru rentowności i controllingu, a także nadzoru właścicielskiego.

Organizował Departament Skarbu w Banku Depozytowo-Kredytowym w Lublinie S.A. i był jego pierwszym szefem przez 5 lat. Był także Dyrektorem Departamentu Skarbu w Rheinhyp BRE Bank Hipotecznym (1998 – 2000) oraz w Kredyt Banku (2000 – 2002).

Pracował w Banku BPH na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjnych, odpowiedzialnego za Metodologię Budżetowania
i Planowania, w tym planowanie kapitałowe w Banku.

Brał udział w tworzeniu rynku listów zastawnych w Polsce i był przewodniczącym międzybankowego zespołu ds. listów zastawnych (lata 1998-2000). Brał udział w projekcie pierwszej, powojennej emisji listów zastawnych na ziemiach polskich.

Zna bardzo dobrze mechanizmy funkcjonowania rynku międzybankowego w Polsce oraz większość instrumentów finansowych stosowanych do zarządzania ryzykiem w banku. Prowadził szereg szkoleń z zakresu badania efektywności działalności bankowej, zyskowności produktów bankowych, a także adekwatności kapitałowej.

Kontakt:tel:  +48 22 544 20 00
 e-mail:  miroslaw.wilkolek@ibngr.pl
Organizator systemu:Uczestnicy systemu: